I risultati dello Show andato in scena lo scorso Mercoledì a Tokyo:

 


DDT “Never Mind 2015”
Mercoledì 23 Dicembre – Tokyo (Japan)

Dark DDT King Of Dark Title Tag Team Match

– Dai Suzuki (c) & Kouki Iwasaki battono Gorgeous Matsuno & Gota Ihashi (0:15), Suzuki si dichiara vincitore e Ihashi diventa Nuovo Campione !!!

Dark Rematch

– Dai Suzuki & Kouki Iwasaki battono Gota Ihashi (c) & Gorgeous Matsuno (0:15), Ihashi si dichiara sconfitto e mantiene il Titolo

_____________________________________________________________________

Six Man Tag Team Match

– Ladybeard, Saki Akai & Yukio Sakaguchi battono Cherry & KAT-TOO (Makoto Oishi & Shunma Katsumata) (6:03)

– T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) battono Happy Motel (Antonio Honda & Hiroshi Fukuda) & Tomomitsu Matsunaga (6:31)

– Yasu Urano batte Daisuke Sasaki (10:47)

Four Way Tag Team Match

– Shuten Doji (Kota Umeda & Masa Takanashi) battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao), Isami Kodaka & Ryota Nakatsu e Kazusada Higuchi & Suguru Miyatake (8:50)

DDT Extreme Title Special Rules Match

– Kendo Kashin (c) batte Akito (6:36) e mantieni il Titolo

Tag Team Match

– HARASHIMA & Ken Ohka battono #OhkaEmpire (Danshoku Dino & Super Sasadango Machine) (12:31)

KO-D Tag Team Title Tournament Final Match (Decision Match)

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi (19:12) e diventano Nuovi Campioni !!!
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling