I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:


DDT New Year Lottery Special! Every Ticket 2000 Yen Show! 2016
Domenica 3 Gennaio – Tokyo (Japan)

Dark DDT King Of Dark Title Match

– Gota Ihashi (c) & Hoshitango battono Dai Suzuki & Guanchulo (2:00), si dichiara sconfitto e mantiene il Titolo

___________________________________________________________

Tag Team Match

– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) battono DJ Nira & Tetsuya Endo (10:07)

New Year Kakizome Rumble Match

Shuji Ishikawa batte Antonio Honda, Gorgeous Matsuno, Hiroshi Fukuda, Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki, Seiya Morohashi, Soma Takao, Tomomitsu Matsunaga e Yuko Miyamoto (16:26) e vince la Rumble, Ordine di eliminazioni:

– Kazusada Higuchi viene eliminato (4:30)
– Soma Takao elimina Tomomitsu Matsunaga (6:36)
– Seiya Morohashi viene eliminato (7:54)
– Yuko Miyamoto elimina Kouki Iwasaki (10:42)
– Gorgeous Matsuno viene eliminato (11:39)
– Soma Takao wird elimina (12:02)
– Antonio Honda elimina Yuko Miyamoto (13:16)
– Hiroshi Fukuda elimina Antonio Honda (14:19)
– Shuji Ishikawa elimina Hiroshi Fukuda (16:26)

Tag Team Match

– KAT-TOO (Makoto Oishi & Shunma Katsumata) battono Cherry & Saki Akai (4:09)

IronMan HeavyMetal Title Match

– LiLiCo batte Saki Akai (c) e diventa Nuova Campionessa !!!

Tag Team Match

– World’s Cutest Tag Team (Candice LaRae & Joey Ryan) battono Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki & Suguru Miyatake) (10:40)

KO-D Six Man Tag Team Title Scramble Bunkhouse Locker Coffin Anywhere Death Match

– #OhkaEmpire (Danshoku Dino & Super Sasadango Machine) & KENSO battono T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) (c) (13:22) e diventano Nuovi Campioni !!!

Six Man Tag Team Match

– Shuten Doji (Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) battono Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) (13:48)

KO-D Openweight Title Match

– Isami Kodaka (c) batte Konosuke Takeshita (18:56) e mantiene il Titolo
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling