I risultati dello Show andato in scena lo scorso Venerdì a Tokyo:

DDT New Year Special 2020! All Seats 2000 Yen Show
Venerdì 3 Gennaio – Tokyo (Japan)

DDT Iron Man Heavy Metal Title Match

 • Omochi batte Toru Owashi (c) e diventa Nuovo Campione!!!

DDT Iron Man Heavy Metal Title Gauntlet Battle Royal

Saki Akai batte Omochi (c), Antonio Honda, Gorgeous Matsuno, Kazuki Hirata, Keigo Nakamura, Mizuki Watase, Toru Owashi e Yuki Ino (11:06) e diventa Nuova Campionessa!!!, Ordine di eliminazioni:

 • Mizuki Watase elimina Omochi (c) e diventa Nuovo Campione!!!
 • Kazuki Hirata elimina Mizuki Watase (c) e diventa Nuovo Campione!!!
 • Kazuki Hirata & Gorgeous Matsuno eliminano Yuki Ino
 • Kazuki Hirata elimina Gorgeous Matsuno
 • Kazuki Hirata elimina Toru Owashi
 • Kazuki Hirata elimina Antonio Honda
 • Saki Akai elimina Kazuki Hirata (c) e diventa Nuova Campionessa!!!
 • Saki Akai elimina Keigo Nakamura

Tag Team Match

 • Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi battono Hiroshi Yamato & Mad Paulie (10:46)

No Passcode Scramble Bunkhouse Take Account Over Death Match

 • Super Sasadango Machine batte Danshoku Dino e Sanshiro Takagi (7:41)

Tag Team Match

 • HARASHIMA & Shinya Aoki battono Makoto Oishi & Masahiro Takanashi (8:06)
 • MAO batte Shunma Katsumata (8:08)
 • Masato Tanaka batte Chris Brookes (9:38)

Tag Team Match

 • T-Hawk & Tetsuya Endo battono ALL OUT (Akito & Konosuke Takeshita) (11:44)

KO-D Tag Team Title Match

 • Nautilus (Naomi Yoshimura & Yuki Ueno) battono DAMNATION (Daisuke Sasaki & Soma Takao) (c) (27:28) e diventano Nuovi Campioni!!!