I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:


DDT Road To Ryogoku 2016
Domenica 17 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

KENSO & Sanshiro Takagi battono Mizuki Watase & Tomomitsu Matsunaga (6:50)

Akito & Soma Takao battono Shuten Doji (Kota Umeda & Masa Takanashi) (6:35)

Ten Man Lucha Libre Rules Tag Team Match

T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi), Cherry, Gota Ihashi & Guanchulo battono Happy Motel (Antonio Honda & Trans Am Hiroshi), Danshoku Dino, Saki Akai & Super Sasadango Machine (4:47)

Six Man Tag Team Match

DAMNATION (Daisuke Sasaki, Mad Polly & Shuji Ishikawa) battono New Wrestling Aidoru (Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata) (8:06)

Tag Team Match

Dick Togo & Yasu Urano battono Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (13:42)

Shigehiro Irie & Yukio Sakaguchi battono HARASHIMA & Keisuke Ishii (13:55)

KO-D Openweight Title Match

Konosuke Takeshita (c) batte Tetsuya Endo (24:08) e mantiene il Titolo