I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kawaguchi, Saitama:


DDT Saitama Slam Vol. #8
Domenica 7 Febbraio – Kawaguchi, Saitama (Japan)

Dark DDT King Of Dark Title Match

– Yasu Urano batte Mizuki Watase (c) (16:37), Watase si dichiara sconfitto e mantiene il Titolo

__________________________________________

Tag Team Match

– Hoshitango & Masa Takanashi battono Keisuke Ishii & Tomomitsu Matsunaga (6:44)

Three Way Match

– Guanchulo batte DJ Nira und Makoto Oishi (8:38)

Six Man Tag Team Match

– Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi) & Saki Akai battono Cherry, Gota Ihashi & Seiya Morohashi (8:17)

Tag Team Match

– Happy Motel (Hiroshi Fukuda & Konosuke Takeshita) battono Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (11:55)

KO-D Six Man Tag Team Title Elimination Match

T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) battono #OhkaEmpire (Danshoku Dino & Super Sasadango Machine) & KENSO (c) (15:25) e diventano Nuovi Campioni !!! Ordine di eliminazioni:

– Super Sasadango Machine & KENSO eliminano Sanshiro Takagi & Toru Owashi (10:07)
– Kazuki Hirata elimina KENSO (12:11)
– Kazuki Hirata elimina Super Sasadango Machine (13:39)
– Kazuki Hirata elimina Danshoku Dino (15:25)

Three Way Tag Team Match

– Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) battono Smile Squash (Akito & HARASHIMA) e Isami Kodaka & Ryota Nakatsu (11:48)

Tag Team Match

– Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa battono Happy Motel (Antonio Honda & Tetsuya Endo) (15:51)