I risultati dello Show andati in scena Giovedì a Tokyo:

DDT Summer Vacation 2020
Giovedì 23 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • DAMNATION (Mad Paulie & Soma Takao) battono Keigo Nakamura & Yukio Naya (3:53)

Six Man Tag Team Match

  • Danshoku Dino, Seigo Tachibana & Super Sasadango Machine battono DISASTER BOX (Kazuki Hirata, Naomi Yoshimura & Toru Owashi) (8:45)

DDT Extreme Title Special Rules Match

  • Shinya Aoki (c) batte Maku Donaruto (9:49) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

  • Chris Brookes & Drew Parker battono DAMNATION (Daisuke Sasaki & Nobuhiro Shimatani) (11:07)

KO-D Six Man Tag Team Title Match

  • Eruption (Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi) (c) battono Antonio Honda, HARASHIMA & Riho (12:34) e mantengono i Titolo

Eight Man Tag Team Match

  • Junretsu (Hideki Okatani, Jun Akiyama, Makoto Oishi & Mizuki Watase) battono ALL OUT (Akito, Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata & Yuki Ino) (17:21)

KO-D Openweight Title Match

  • Tetsuya Endo (c) batte Yuki Ueno (21:45) e mantiene il Titolo