I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Hakata, Fukuoka:


DDT Super Star Lane 2016
Domenica 3 Luglio – Hakata, Fukuoka (Japan)

Six Man Tag Team Match

– Danshoku Dino, Shigehiro Irie & Yuto Aijima battono T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi)

DDT Extreme Title Stockholm Style Kiss Kiss Bang Bang Death Match

– LiLiCo (c) (w/Mizuki Watase) batte Makoto Oishi (w/Batten Tamagawa) (7:41) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– Miyu Yamashita & Shoko Nakajima battono Saki Akai & Yuka Sakazaki (11:43)

Six Man Tag Team Match

– Azul Dragon, HARASHIMA & Soma Takao battono Shuten Doji (Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) (11:05)

Tag Team Match

– Antonio Honda & Dick Togo battono Guanchulo & Yasu Urano (13:26)

Four Way Elimination Match

Tetsuya Endo batte Kazusada Higuchi, Keisuke Ishii e Mad Polly (13:27), Ordine di eliminazioni:

– Mad Polly elimina Keisuke Ishii (5:41)
– Tetsuya Endo elimina Mad Polly (7:29)
– Tetsuya Endo elimina Kazusada Higuchi (13:27)

KO-D Tag Team Title Match

– KAI & Ken Ohka battono Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) (17:51) e diventano Nuovi Campioni!!!

KO-D Openweight Title Match

– Konosuke Takeshita (c) batte Yuko Miyamoto (18:38) e mantiene il Titolo