I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Osaka:


DDT Tennoji Zoo Wrestling
Domenica 27 Marzo – Osaka (Japan)

Tag Team Match

– Smile Squash (Akito & Yasu Urano) battono Dai Suzuki & Guanchulo (8:37)

Six Man Tag Team Match

– Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) battono T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) (9:51)

Tag Team Match

– Cherry & Saki Akai battono Happy Motel (Antonio Honda & Hiroshi Fukuda (10:03)

– World’s Cutest Tag Team (Candice LaRae & Joey Ryan) battono Danshoku Dino & Makoto Oishi (11:59)

– HARASHIMA & Tomomitsu Matsunaga battono Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (11:45)

MAX Maximo Title / SPW South East Asian Title 30 Minute Iron Man Match

Daisuke Sasaki (c) [MAX] vs. Masa Takanashi (c) [SPW] finisce in Parità per Time Limit [2:2] (30:00), Sasaki e Takanashi mantengono i rispettivi titoli, Ordine di schienamenti:

– Daisuke Sasaki batte Masa Takanashi (12:24)
– Daisuke Sasaki batte Masa Takanashi (18:45)
– Masa Takanashi batte Daisuke Sasaki (22:09)
– Masa Takanashi batte Daisuke Sasaki (28:58)

Tag Team Match

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi) (14:29)