I risultati del secondo episodio del nuovo TV Show della DDT andato in scena Sabato a Tokyo:

DDT TV Show! #2
Sabato 9 Maggio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Saori Anou & Yukio Naya battono Mizuki Watase & Saki Akai (9:24)

Right To Challenge Anytime, Anywhere Contract Match

  • Akito batte Yoshihiko (11:27)

DDT Iron Man Heavy Metal Title Four Way Match

  • Danshoku Dino (c) batte HARASHIMA, Keigo Nakamura e Soma Takao (6:03) e mantiene il Titolo
  • Konosuke Takeshita batte Gota Ihashi (11:13)

Hardcore Match

  • Chris Brookes batte Shunma Katsumata (20:43)

KO-D Openweight Title Match

  • Masato Tanaka (c) batte Yukio Sakaguchi by TKO (13:02) e mantiene il Titolo