I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:

DDT Ultimate Party 2023
Domenica 12 Novembre – Tokyo (Japan)

 • KO-D Tag Team Title Match
  Romance Dawn (Shota & Soma Takao) (c) battono Antonio Honda & Masahiro Takanashi (7:46) e mantengono i Titoli
 • Delayed Entry Tag Team Battle Royal
  Burning (Yusuke Okada & Yuya Koroku) battono DAMNATION T.A (KANON & MJ Paul), Kazuma Sumi & Naruki Doi, Rukiya & Yuni e Toy Kojima & Yuki Ishida (9:32), ordine di eliminazioni:
  -Naruki Doi schiena Yuni (4:18)
  -MJ Paul schiena Toy Kojima (6:38)
  -Yusuke Okada elimina Naruki Doi (7:53)
  -Yuya Koroku schiena MJ Paul (9:32)
 • Six Man Tag Team Match
  Moka Miyamoto, Shino Suzuki & Yuki Arai battono Daisy Monkey (Arisu Endo & Suzume) & Wakana Uehara (11:15)
 • Japanese Dogeza Eight Man Tag Team Match
  Danshoku Dino, Super Sasadango Machine, Yoshihiko & Yoshitatsu battono Akito, Makoto Oishi, Sanshiro Takagi & Shinichiro Kawamatsu (8:20)
 • Kuroshio TOKYO Japan defeats Takeshi Masada (13:14)
 • Six Man Tag Team Match
  HARASHIMA, Jun Akiyama & Yukio Naya battono Voodoo Murders (Jun Saito, Rei Saito & Toshizo) (10:11)
 • Daisuke Sasaki batte Tetsuya Endo (14:50)
 • Six Man Tag Team Match
  Kazusada Higuchi, Miyu Yamashita & Naomichi Marufuji battono Eruption (Hideki Okatani, Saki Akai & Yukio Sakaguchi (20:30)
 • DDT Iron Man Heavy Metal Title Dramatic Dream Round “Let’s Have Fun!!” What Will Happen!? Fun Death Match
  Hiromu Takahashi (c) batte Kazuki Hirata (3:53) e mantiene il Titolo [Round 5], tipologia di round:
  Round 1 – Musical Situation Death Match
  Round 2 – Two On One Handicap Match
  Round 3 – Blindfolded Bra Match
  Round 4 – Dancing Death Match
  Round 5 – Dancing Death Match
 • DDT Iron Man Heavy Metal Title Match
  IWGP Junior Heavyweight Title Belt batte Hiromu Takahashi (c) e diventa Nuovo Campione!!!
 • DDT Iron Man Heavy Metal Title Match
  Kazuki Hirata batte IWGP Junior Heavyweight Title Belt (c) e diventa Nuovo Campione!!!
 • DDT Universal Title No Disqualification Match
  MAO batte Matt Cardona (c) (w/Steph De Lander) (16:50) e diventa Nuovo Campione!!!
 • Chris Jericho batte Konosuke Takeshita (23:35)
 • KO-D Openweight Title Match
  Yuki Ueno batte Chris Brookes (c) (29:39) e diventa Nuovo Campione!!!