I risultati della prima giornata dell’annuale evento principale della DDT, andata in scena Sabato a Tokyo:

DDT Wrestle Peter Pan 2020 – Day 1
Sabato 6 Giugno – Tokyo (Japan)

  • Nobuhiro Shimatani batte Seigo Tachibana (5:40)

Tag Team Match

  • Hiroshi Yamato & Saori Anou battono HARUKAZE & Keisuke Ishii (8:57)
  • DAMNATION (Mad Paulie & Soma Takao) battono Hideki Okatani & Keigo Nakamura (10:22)
  • Yukako Mito batte Pokotan (4:18)

Tag Team Match

  • ALL OUT (Akito & Yuki Ino) battono Jun Akiyama & Mizuki Watase

Six Man Tag Team Match

  • Kongoh (Hao, Kenou & Masa Kitamiya) battono Kazusada Higuchi, Sanshiro Takagi & Tomomitsu Matsunaga (19:19)

DDT Universal Title Three Way Hardcore Match

  • Daisuke Sasaki (c) batte Isami Kodaka e Shunma Katsumata (24:12) e mantiene il Titolo

Tokyo 2020 Last Man Standing Match

  • Konosuke Takeshita batte Yoshihiko (15:04)