I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Nagoya, Aichi:


DDT “Wrestling Okehazama 2016”
Domenica 14 Febbraio – Nagoya, Aichi (Japan)

MAX Maximo Title Match

– Daisuke Sasaki (c) batte Makoto Oishi (10:37) e mantiene il Titolo

Six Man Tag Team Match

– T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) battono Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata (10:11)

Three Way Match

– Kengo Takai batte Danshoku Dino e Guanchulo (7:40)

Six Man Tag Team Match

– Happy Motel (Hiroshi Fukuda, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Shuten Doji (Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) & Gota Ihashi (10:27)

– Isami Kodaka batte Kota Umeda (10:57)

Six Man Tag Team Match

– Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) battono Smile Squash (Akito & HARASHIMA) & Tomomitsu Matsunaga (11:20)

– Antonio Honda batte Yasu Urano (19:28)