I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Yokohama, Kanagawa:


DDT “Yokohama Tosogare 2016”
Sabato 16 Gennaio – Yokohama, Kanagawa (Japan)

Tag Team Match

– Happy Motel (Antonio Honda & Hiroshi Fukuda) battono DJ Nira & Soma Takao (10:21)

– Akito & Guanchulo vs. Danshoku Dino & Makoto Oishi finisce No Contest (12:00)

– Daisuke Sasaki batte Kouki Iwasaki (9:30)

Six Man Tag Team Match

– T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) battono Kazusada Higuchi, Seiya Morohashi & Tomomitsu Matsunaga (11:28)

– Masa Takanashi batte Yusuke Kubo (12:41)

Three Way Tag Team Match

– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) battono Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) e Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi) (12:22)

KO-D Tag Team Title Match

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) (c) battono Isami Kodaka & Ryota Nakatsu (23:41) e mantengono i Titoli