I risultati dello Show andato in scena Domenica a Fukuoka:

DG The Final Gate 2022
Domenica 25 Dicembre – Fukuoka (Japan)

Eight Man Tag Team Match
Natural Vibes (Jacky Funky Kamei, Jason Lee, Kzy & Strong Machine J) battono M3K (Masaaki Mochizuki, Mochizuki Jr., Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda) (11:06)

Tag Team Match
Kaito Nagano & Yoshiki Kato battono Problem Dragon & Takashi Yoshida (2:46)

Open The Brave Gate Title Match
Minorita batte H.Y.O (c) (8:49) e diventa Nuovo Campione!!!

Eight Man Tag Team Match
Bokutimo Dragon, Dragon Dia, Dragon Kid & Ultimo Dragon battono Don Fujii, Eita, Genki Horiguchi & Ho Ho Lun (8:42)

-Diamante batte Kota Minoura (12:07)

Open The Triangle Gate Title Match
Z-Brats (Ishin Iihashi, KAI & Shun Skywalker) (c) battono Aagan Iisou (Shuji Kondo & Toru Owashi) & Naruki Doi (10:35) e mantengono i Titoli

Tag Team Match
BxB Hulk & Shingo Takagi battono Madoka Kikuta & YAMATO (18:22)

Open The Dream Gate Title Match
Yuki Yoshioka (c) batte Ben-K (26:33) e mantiene il Titolo