I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Osaka:


Dragon Gate “Champion Gate In Osaka 2016”
Sabato 5 Marzo – Osaka (Japan)

Six Man Tag Team Match

– VerserK (Mondai Ryu, Naruki Doi & YAMATO) battono Over Generation (Gamma, Punch Tominaga & Takehiro Yamamura) (15:13)

Tag Team Match

– Monster Express (Big R Shimizu & Syachihoko BOY) battono Kaito Ishida & Masaaki Mochizuki (10:04)

– Dragon Kid & Eita battono CIMA & Kzy (11:24)

Open The Brave Gate Title Match

– Yosuke Santa Maria batte Kotoka (c) (15:41) e diventa Nuovo Campione !!!

– Naoki Tanizaki batte Sumo Kanda (5:22)

Tag Team Match

– VerserK (Cyber Kong & Shingo Takagi) battono Sumo K-ness SKS & Sumo Susumu (14:41)

Open The Triangle Gate Title Match

– Monster Express (Akira Tozawa, Masato Yoshino & T-Hawk) (c) battono Genki Horiguchi SUMO, Ryo Sumo Saito & Sumo Fuji (20:01) e mantengono i Titoli