I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Kyoto:


Dragon Gate “Rainbow Gate 2016”
Sabato 2 Luglio – Kyoto (Japan)

Dark Match

– El Lindaman batte Takehiro Yamamura (7:52)

__________________________________________

Tag Team Match

– Jimmyz (Genki Horiguchi HAGeeMee & Ryo Jimmy Saito) battono Gamma & Masaaki Mochizuki (9:11)

– Eita batte Jimmy Kanda (9:47)

Six Man Tag Team Match

– VerserK (Mondai Ryu, Naruki Doi & YASSHI) battono Monster Express (Akira Tozawa & Masato Yoshino) & Don Fujii (11:07)

Tag Team Match

– Tribe Vanguard (YAMATO & Yosuke Santa Maria) battono VerserK (Kotoka & Shingo Takagi) (15:56)

Open The Twin Gate Title Match

– Jimmyz (Jimmy Kagetora & Jimmy Susumu) (c) battono Monster Express (Big R Shimizu & T-Hawk) (19:49) e mantengono i Titoli

Six Man Tag Team Match

– Tribe Vanguard (BxB Hulk, Flamita & Kzy) battono Over Generation (CIMA & Dragon Kid) & Peter Kaasa (1754)