I risultati dello show d'anniversario andato in scena la scorsa Domenica a Nagoya, Aichi:
 
Ice Ribbon New Ice Ribbon #657 – 9th Anniversary Nagoya Ribbon
Domenica 21 Giugno – Nagoya, Aichi (Japan)
 
– Risa Sera batte Kyuri (5:50)
 
– Risa Sera batte Akane Fujita (7:10)
 
– Yuuka besiegt Mari Ann (8:37)
 
Triangle Ribbon Title Three Way Match
 
– Neko Nitta (c) batte Miyako Matsumoto e Nori da Funky Numbness Sass (5:38) e mantiene il Titolo
 
– Tsukasa Fujimoto batte 235 (11:05)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Hamuko Hoshi, Kurumi & Mochi Miyagi battono Aoi Kizuki, Mio Shirai & Tsukushi (24:24)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling