I risultati dello Show andato in scena Lunedì a Hiroshima, Nagasaki:


Ice Ribbon New Ice Ribbon #716
Lunedì 21 Marzo – Hiroshima, Nagasaki (Japan)

– Maya Yukihi batte Saya (5:49)

– Kyuri batte 235 (7:22)

Tag Team Match

– Mochi Miyagi & Rey Paloma battono Miyako Matsumoto & Yuko Miyamoto (8:58)

– Konami & Ryo Mizunami battono Maruko Nagasaki & Yuuka (15:46)

– Maki Narumiya & Tsukasa Fujimoto battono Akane Fujita & Tsukushi (14:38)

ICExInfinity Title Match

– Risa Sera batte Hamuko Hoshi (c) (13:08) e diventa Nuovo Campione !!!