I risultati dello Show andato in scena il 3 Aprile a Tokyo:


JWP Mania X 2016
Domenica 3 Aprile – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

– MIZUKI & SAKI battono Yako Fujigasaki & Yuina Onasaka (10:39)

– Rabbit Miu batte Manami Katsu (10:56)

Two Count Rules Match

– Leon batte Tsukasa Fujimoto (9:11)

Six Man Tag Team Match

– DASH Chisako, Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki battono Command Bolshoi, Hanako Nakamori & Kyoko Kimura (14:10)

Tag Team Match

– KAZUKI & Rydeen Hagane battono Kagetsu & Sawako Shimono (16:48)

JWP Openweight Title Match

– Arisa Nakajima batte Mayumi Ozaki (c) (15:36) e diventa Nuova Campionessa !!!