I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Chiba:


K-DOJO Bambi Produce Valentine’s Day Kiss
Domenica 14 Febbraio – Chiba (Japan)

Six Man Tag Team Match

– Ayato Yoshida, Hi69 & Hiro Tonai battono Daigoro Kashiwa, Dinosaur Takuma & Kotaro Yoshino (12:36)

Seven Man Battle Royal

– Kyu Mogami batte GO Asakawa, Kunio Toshima, Ricky Fuji, Saburo Inematsu, Taishi Takizawa e Yuma (7:56)

Ayumu Honda Five Match Series 2nd Match

– Kotaro Nasu batte Ayumu Honda (9:35)

Independent Junior Heavyweight Title Match

– Shiori Asahi (c) batte Tsutomu Oosugi (16:59) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– MIKAMI & Tanomusaku Toba battono Bambi & Kaji Tomato (17:09)