I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Chiba:


K-DOJO “BO-SO Golden Tag Tournament 2016”
Domenica 13 Marzo – Chiba (Japan)

BO-SO Golden Tag Tournament 2016 Semi Final Match

– Magatsuki (Tank Nagai & Yuma) battono TEAM69ROLL (Hi69 & TAKA Michinoku) (2:50) e accedono alla finale

– Sekitoba (Kotaro Yoshino & Taishi Takizawa) battono NEX4 (Ayato Yoshida & Kyu Mogami) (11:27) e accedono alla finale

– Yuki Sato batte GO Asakawa (8:17)

Four Way Tag Team Match

– SFU (Ayumu Honda & Kaji Tomato) battono Bozz Rengo (Daigoro Kashiwa & Saburo Inematsu), Magatsuki (Kengo Mashimo & Kunio Toshima) e Hiro Tonai & Yoshihiro Horaguchi (13:07)

Independent Junior Heavyweight Title Match

– Shiori Asahi (c) batte Ricky Fuji (9:46) e mantiene il Titolo

BO-SO Golden Tag Tournament 2016 Final Match

– Sekitoba (Kotaro Yoshino & Taishi Takizawa) battono Magatsuki (Tank Nagai & Yuma) (28:31) e vincono il Torneo