I risultati dello show andato in scena lo scorso Lunedì a Tokyo:
 
K-DOJO "Club-K Super In Korakuen"
Lunedì 3 Novemebre – Tokyo (Japan)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Daigoro Kashiwa, Ryuichi Sekine & Saburo Inematsu battono Kotaro Yoshino, Tiran Shisa & Yoshihiro Horaguchi (8:18)
 
Tag Team Match
 
– Kaori Yoneyama & Ricky Fuji battono Kunio Toshima & Yuma (7:16)
 
– Bambi batte Koharu Hinata (8:22)
 
Asuka Project Title Match
 
– Mitoshichi Shinose (c) batte Ayumu Honda (9:31) e mantiene il Titolo
 
– TAKA Michinoku batte Tank Nagai (12:33)
 
STRONGEST-K Tag Team Title Match
 
– Hi69 & Yuji Hino (c) battono Kaji Tomato & Shiori Asahi (16:22) r mantengono i Titoli
 
STRONGEST-K Title Match
 
– Kengo Mashimo (c) batte Hiro Tonai (31:33) e mantiene il Titolo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling