I risultati della fase finale del Torneo andato in scena la scorsa Domenica a Chiba:
 
K-DOJO "Sea King Tournament – Part 2"
Domenica 14 settembre – Chiba (Japan)
 
STRONGEST-K Title Sea King Tournament Semi Final Title Match
 
– Kengo Mashimo (c) batte Saburo Inematsu (9:40) e accede alla finale, mantenendo il Titolo
 
Sea King Tournament Semi Final Match
 
– Hiro Tonai batte Tank Nagai (10:30) e accede alla finale
 
Nine Man Battle Royal
 
– Yoshihiro Doguchi batte Ayumu Honda, Daigoro Kashiwa, Kotaro Yoshino, Ricky Fuji, Kunio Toshima, Shiori Asahi, Tiran Shisa e Yuma (5:58)
 
– Kaori Yoneyama batte Bambi (6:09)
 
Tag Team Match
 
– TAKA Michinoku & Yuji Hino battono Kaji Tomato & Ryuichi Sekine (16:38)
 
STRONGEST-K Title Sea King Tournament Final Strongest-K Title Match
 
– Kengo Mashimo (c) batte Hiro Tonai (19:55) e vince il Torneo, mantenendo il Titolo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling