I risultati dello Show – Tributo di Ritiro di Mio Shirai, che si ritira dal ring dopo 8 anni e mezzo di attività, andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:
 
Mio Shirai Produce MIO 5 ~ Goodbye Everyone's Sister
Domenica 20 Settembre – Tokyo (Japan)
 

Tag Team Match
 
– Kaori Yoneyama & Madoka battono Isami Kodaka & Ryu Gouma (8:22)
 
– Aoi Kizuki & Mio Shirai battono Mayumi Ozaki & Yumi Ohka (11:22)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Dynamite Kansai, Fairy Nihonbashi, Neko Nitta & Shuji Ishikawa battono Aja Kong, Ayako Hamada, Hiroshi Fukuda & Mochi Miyagi (11:22)
 
– Isami Kodaka batte Mio Shirai (11:11)
 
Interpromotional Battle Royal
 
– Sonoko Kato batte 235, Akane Fujita, Cherry, FUMA, Hamuko Hoshi, Kaho Kobayashi, Kyuri, Maruko Nagasaki, Masayuki Mitomi, Mika Iida, Miyako Matsumoto, Mochi Miyagi, Moeka Haruhi, Rina Yamashita, Ryo Mizunami, SAGAT, Sawako Shimono, Seiya Morohashi, YUKA, Yusuke Kubo e Yuu Yamagata (18:27)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Hiroe Nagahama, Risa Sera & Tsukushi battono Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (14:09)
 
Da segnalare che lo Show era organizzato dalla Shirai in collaborazione con quattro delle federazioni con cui ha lottato in questi anni: Ice Ribbon, OZ Academy, WAVE e Union. 
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling