I risultati della giornata finale dello storico Torneo Junior NJPW andata in scena a Tokyo:

NJPW Best Of The Super Junior 30 – Final Day
Domenica 29 Maggio – Tokyo (Japan)

 • Tag Team Match
  Oleg Boltin & Togi Makabe battono Oskar Leube & Yuto Nakashima (6:37)
 • Clark Connors (w/Gedo) batte Ryohei Oiwa (5:18)
 • Tag Team Match
  CHAOS (Lio Rush & YOH) battono TMDK (Kosei Fujita & Robbie Eagles) (9:12)
 • Ten Man Tag Team Match
  United Empire (Aaron Henare, Dan Moloney, Francesco Akira, Great-O-Khan & TJP) battono TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima), Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight & KUSHIDA) & Yuji Nagata (12:50)
 • Six Man Tag Team Match
  CHAOS (Hirooki Goto, Toru Yano & YOSHI-HASHI) vs. House Of Torture (EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) (w/Dick Togo) finisce No Contest (9:07)
 • Eight Man Tag Team Match
  Strong Style (El Desperado & Ren Narita), Mike Bailey & Shota Umino battono CHAOS (Kazuchika Okada & Tomohiro Ishii), Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi (12:47)
  Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) (w/TAKA Michinoku) (11:52)
 • Best Of The Super Junior 30 Final Match
  Master Wato (w/Hiroyoshi Tenzan) batte Titan (w/BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) (24:48) e vince il Torneo