I risultati delle prime due giornate dell'annuale torneo Junior Heavyweight della NJPW andato in scena lo scorso Weekend a Tokyo e Kuki:
 
NJPW "Best Of The Super Junior XXII" – Day #1
Venerdì 22 Maggio – Tokyo (Japan)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– Jushin Thunder Liger [2] batte Yohei Komatsu [0] (8:36)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– Tiger Mask [2] batte Nick Jackson [0] (8:06)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– Alex Shelley [2] batte David Finlay [0] (5:32)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– El Barbaro Cavernario [2] batte Chase Owens [0] (7:15)
 
Ten Man Tag Team Match
 
– Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma), Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi & Katsuyori Shibata battono CHAOS (Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI) & Kazushi Sakuraba (14:19)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– Bobby Fish [2] batte Rocky Romero [0] (13:06)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– Kyle O'Reilly [2] batte Beretta [0] (13:04)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– KUSHIDA [2] batte Mascara Dorada [0] (8:53)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– Gedo [2] batte Ryusuke Taguchi [0] (14:00)
 
 
 
NJPW "Best Of The Super Junior XXII" – Day #2
Sabato 23 Maggio – Kuki, Saitama (Japan)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– Rocky Romero [2] batte Alex Shelley [2] per No Contest
 
Tag Team Match
 
– reDRagon (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) battono Jay White & Mascara Dorada (11:18)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Jushin Thunder Liger, Tiger Mask & Tomoaki Honma battono Captain New Japan, David Finlay & Sho Tanaka (9:05)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– Gedo [4] batte Yohei Komatsu [0] (10:01)
 
Best Of The Super Junior XXII Block A Match
 
– Ryusuke Taguchi [2] batte El Barbaro Cavernario [2] (8:43)
 
Tag Team Match
 
– Beretta & Kazuchika Okada battono Cody Hall & Yujiro Takahashi (10:46)
 
Best Of The Super Junior XXII Block B Match
 
– Nick Jackson [2] batte KUSHIDA [2] (9:08)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata & Togi Makabe battono CHAOS (Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI) (15:31)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling