I risultati della terza giornata dello storico Torneo NJPW andata in scena Mercoledì a Koriyama, Fukushima:

New Japan Cup 2023 – Day 3

. Tag Team Match

Shota Umino e Yuto Nakashima battono TMDK (Kosei Fujita e Zack Sabre Jr.) (7.40)

. 8 Man Tag Team Match

BULLET CLUB (Chase Owens, David Finlay, El Phantasmo e KENTA) battono Just 4 Guys (DOUKI, Taichi, TAKA Michinoku e Yoshinobu Kanemaru) (8.24)

. Tag Team Match

United Empire (Aaron Henare e Great-O-Khan) battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI e Shingo Takagi) (9.57)

. Six Man Tag Team Match

Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, SANADA e Tetsuya Naito) battono Lio Rush, Tama Tonga e Tomoaki Honma (10.22)

United Empire (Jeff Cobb, Kyle Fletcher e Will Ospreay) battono CHAOS (Hirooki Goto, YOH e YOSHI-HASHI) (9.47)

. NEW JAPAN CUP 2023 FIRST ROUND

Mark Davis batte Toru Yano (12.33) e passa il turno

EVIL w/Dick Togo batte Ren Narita (18.44) e passa il turno