I risultati dello Show andato in scena Lunedì a Tokyo:

NJPW New Japan Road 2020
Lunedì 20 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) battono Yota Tsuji & Yuya Uemura (10:26)

Eight Man Tag Team Match

  • CHAOS (SHO, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI) battono Gabriel Kidd, Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) & Ryusuke Taguchi (11:59)

Tag Team Match

  • Los Ingobernables de Japon (SANADA & Shingo Takagi) battono Suzuki-gun (DOUKI & El Desperado) (12:40)
  • CHAOS (Hirooki Goto & Kazuchika Okada) battono BULLET CLUB (Gedo & Yujiro Takahashi) (11:47)

Eight Man Tag Team Match

  • Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) battono Golden Ace (Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi), Master Wato & Yuji Nagata (w/Hiroyoshi Tenzan) (12:05)

Six Man Tag Team Match

  • BULLET CLUB (Dick Togo, EVIL & Taiji Ishimori) battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) (14:02)