I risultati della prima giornata del Tour congiunto NJPW/CMLL in Giappone andata in scena Venerdì a Osaka:

NJPW Presents CMLL Fantastica Mania 2020 – Day #1
Venerdì 10 Gennaio – Osaka (Japan)

Tag Team Match

  • Fuego & Ryusuke Taguchi battono Suzuki-gun (DOUKI & Yoshinobu Kanemaru) (8:00)

Six Man Tag Team Match

  • Euforia, Luciferno & Namajague battono Audaz, Guerrero Maya Jr. & Yuya Uemura (8:34)

Tag Team Match

  • El Soberano Jr. & Flyer battono La Dinastia Casas (Negro Casas & Tiger) (6:30)

Six Man Tag Team Match

  • Angel de Oro, Niebla Roja & Titan battono La Sangre Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) (10:10)
  • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) battono Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yota Tsuji (10:08)
  • El Barbaro Cavernario, OKUMURA & Ultimo Guerrero battono Caristico, Satoshi Kojima & Stuka Jr. (11:30)