I risultati della seconda giornata del tour congiunto CMLL/NJPW in Giappone andata in scena lo scorso Sabato a Matsuyama, Ehime:

NJPW Presents CMLL Fantastica Mania 2020 – Day #2
Sabato 11 Gennaio – Matsuyama, Ehime (Japan)

Tag Team Match

  • Guerrero Maya Jr. & Yota Tsuji battono Suzuki-gun (DOUKI & Yoshinobu Kanemaru) (10:26)
  • Fuego & Ryusuke Taguchi battono Luciferno & Tiger (6:58)

Six Man Tag Team Match

  • Namajague, Negro Casas & OKUMURA battono Audaz, Flyer & Stuka Jr. (11:13)
  • Angel de Oro, Niebla Roja & Titan battono La Sangre Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) (13:10)
  • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) battono Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura (12:18)
  • El Barbaro Cavernario, Euforia & Ultimo Guerrero battono Caristico, El Soberano Jr. & Satoshi Kojima (11:10)