I risultati della terza giornata del Tour congiunto CMLL/NJPW in Giappone in scena la scorsa Domenica a Kyoto:

NJPW Presents CMLL Fantastica Mania 2020 – Day #3
Domenica 12 Gennaio – Kyoto (Japan)

Tag Team Match

  • Audaz & Yuya Uemura battono Suzuki-gun (DOUKI & Yoshinobu Kanemaru) (9:26)
  • Luciferno & Namajague battono Fuego & Ryusuke Taguchi (9:56)

Six Man Tag Team Match

  • Negro Casas, OKUMURA & Tiger battono El Soberano Jr., Guerrero Maya Jr. & Stuka Jr. (8:45)
  • La Sangre Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) battono Angel de Oro, Niebla Roja & Titan (14:20)
  • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) battono Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yota Tsuji (12:42)
  • El Barbaro Cavernario, Euforia & Ultimo Guerrero battono Caristico, Flyer & Satoshi Kojima (12:16)