I risultati della quarta giornata del Tour congiunto CMLL/NJPW in Giappone andata in scena Lunedì a Nagoya, Aichi:

NJPW Presents CMLL Fantastica Mania 2020 – Day #4
Lunedì 13 Gennaio – Nagoya, Aichi (Japan)

Tag Team Match

  • Guerrero Maya Jr. & Yota Tsuji battono Suzuki-gun (DOUKI & Namajague) (9:16)
  • Luciferno & Tiger battono Fuego & Ryusuke Taguchi (9:02)

Six Man Tag Team Match

  • Audaz, Flyer & Stuka Jr. battono Negro Casas, OKUMURA & Yoshinobu Kanemaru (7:54)
  • La Sangre Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) battono Angel de Oro, Niebla Roja & Titan (10:52)
  • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) battono Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura (12:43)
  • Caristico, El Soberano Jr. & Satoshi Kojima battono El Barbaro Cavernario, Euforia & Ultimo Guerrero (13:01)