I risultati dello Show andato in scena Domenica a Tokyo:

NJPW Sakura Genesis 2021
Domenica 4 Aprile – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

  • Suzuki-gun (DOUKI, Taichi & Zack Sabre Jr.) battono BULLET CLUB (Jado, Tama Tonga & Tanga Loa) (10:10)

Ten Man Tag Team Match

  • CHAOS (Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI) battono BULLET CLUB (Dick Togo, EVIL, KENTA, Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi) (11:37)

Six Man Tag Team Match

  • The United Empire (Aaron Henare, Great-O-Khan & Jeff Cobb) battono Los Ingobernables de Japon (SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) (9:51)

Tag Team Match

  • Hiroshi Tanahashi & Satoshi Kojima battono BULLET CLUB (Bad Luck Fale & Jay White) (10:05)

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match

  • Roppongi 3K (SHO & YOH) battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) (c) (20:48) e diventano Nuovi Campioni!!!

IWGP World Heavyweight Title Match

  • Will Ospreay batte Kota Ibushi (c) (30:13) e diventa Nuovo Campione!!!