I risultati della seconda giornata del doppio Show NJPW andata in scena Lunedì a Tokyo:

Six Man Tag Team Match

  • Ryusuke Taguchi, Satoshi Kojima & Togi Makabe battono CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Gabriel Kidd (9:33)

Tag Team Match

  • Los Ingobernables de Japon (BUSHI & Shingo Takagi) battono CHAOS (Toru Yano & YOSHI-HASHI) (7:44)

Tag Team Match

  • Suzuki-gun (El Desperado & Minoru Suzuki) battono Yuji Nagata & Yuya Uemura (11:28)

Eight Man Tag Team Match

  • Golden Ace (Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi), Hiroyoshi Tenzan & Master Wato battono Suzuki-gun (DOUKI, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) (12:08)

Tag Team Match

  • BULLET CLUB (Gedo & Yujiro Takahashi) battono CHAOS (Kazuchika Okada & SHO) (10:15)

Six Man Tag Team Match

  • BULLET CLUB (Dick Togo, EVIL & Taiji Ishimori) battono Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito (10:40)