I risultati della terza e quarta giornata dell’annuale Torneo Tag Team della NJPW andate in scena in questi giorni:

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #3
Sabato 19 Ottobre – Niigata, Honshu (Japan)

Tag Team Match

 • Ryusuke Taguchi & Toa Henare battono Tomoaki Honma & Yota Tsuji (8:37)
 • Jushin Thunder Liger & Rocky Romero battono Suzuki-gun (DOUKI & El Desperado) (7:55)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (EVIL, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) (13:42)

Six Man Tag Team Match

 • CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Karl Fredericks battono BULLET CLUB (Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) (11:59)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Tiger Mask & Yuya Uemura (11:36)
 • Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) battono Titan & Volador Jr. (10:58)

Eight Man Tag Team Match

 • Roppongi 3K (SHO & YOH), Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI battono Clark Connors, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & TJP (14:04)

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #4
Lunedì 21 Ottobre – Akita, Honshu (Japan)

Tag Team Match

 • Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) battono Tomoaki Honma & Yota Tsuji (11:12)
 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Karl Fredericks & Tiger Mask (9:37)
 • Titan & Volador Jr. battono Jushin Thunder Liger & Yuya Uemura (8:42)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (EVIL, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (DOUKI, Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.) (11:17)

Six Man Tag Team Match

 • BULLET CLUB (Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) battono CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Toa Henare (11:53)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Roppongi 3K (SHO & YOH) [4] battono Clark Connors & TJP 0

Eight Man Tag Team Match

 • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Rocky Romero & Ryusuke Taguchi battono CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) & Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) (15:42)