I risultati delle giornate dell’annuale Torneo Tag Team della NJPW andate in scena questa settimana:

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #11
Mercoledì 30 Ottobre – Shizuoka (Japan)

Tag Team Match

 • Karl Fredericks & TJP battono Tomoaki Honma & Yota Tsuji (7:37)
 • Titan & Volador Jr. battono Suzuki-gun (DOUKI & El Desperado) (8:54)
 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Clark Connors & Jushin Thunder Liger (6:50)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) (13:02)

Six Man Tag Team Match

 • BULLET CLUB (Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) battono CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Toa Henare (12:22)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Roppongi 3K (SHO & YOH) battono Tiger Mask & Yuya Uemura (16:10)

Eight Man Tag Team Match

 • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Rocky Romero & Ryusuke Taguchi battono Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) & CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) (16:01)

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #12
Giovedì 31 Ottobre – Toyohashi, Aichi (Japan)

Tag Team Match

 • Karl Fredericks & Tomoaki Honma battono Ryusuke Taguchi & Yota Tsuji (10:02)
 • Roppongi 3K (SHO & YOH) battono Suzuki-gun (DOUKI & El Desperado) (9:38)
 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Jushin Thunder Liger & Rocky Romero (7:27)

Eight Man Tag Team Match

 • Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) by DQ (11:47)

Six Man Tag Team Match

 • BULLET CLUB (Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) battono CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Toa Henare (14:40)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Clark Connors & TJP battono Tiger Mask & Yuya Uemura (15:06)

Eight Man Tag Team Match

 • Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) & CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) battono Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Titan & Volador Jr. (16:01)