I risultati delle Semifinali andato in scena lo scorso Weekend a Sagamihara e Shizuoka:
 
NJPW " Super Junior Tag Tournament 2014"
Sabato 1° Novembre – Sagamihara, Kanagawa (Japan)
 
– Yohei Komatsu batte Sho Tanaka (9:15)
 
Tag Team Match
 
– Jushin Thunder Liger & Tiger Mask battono Fuego & Mascara Dorada (8:52)
 
– reDRagon (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) battono BUSHI & Ryusuke Taguchi (9:21)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Forever Hooligans (Alex Koslov & Rocky Romero) & Toru Yano battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka) (10:00)
 
Ten Man Tag Team Match
 
– BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Doc Gallows, Karl Anderson, Tama Tonga & Yujiro Takahashi) battono Time Splitters (Alex Shelley & KUSHIDA), Captain New Japan, Tetsuya Naito & Tomoaki Honma (11:55)
 
Super Junior Tag Tournament 2014 Semi Final Match
 
– Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) battono Suzuki-gun (El Desperado & Taichi) (12:04) e accedono alla finale 
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata & Togi Makabe battono CHAOS (Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI) (18:03)
 
 
 
NJPW " Super Junior Tag Tournament 2014"
Domenica 2 Novembre – Shizuoka (Japan)
 
– Fuego batte Yohei Komatsu (7:42)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Time Splitters (Alex Shelley & KUSHIDA) & Ryusuke Taguchi battono Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– BULLET CLUB (Matt Jackson, Nick Jackson, Tama Tonga & Yujiro Takahashi) battono BUSHI, Jushin Thunder Liger, Mascara Dorada & Tiger Mask (10:23)
 
Tag Team Match
 
– Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) battono CHAOS (Gedo & Toru Yano) (11:28)
 
Six Man Tag Team Match
 
– BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Doc Gallows & Karl Anderson) battono Captain New Japan, Tetsuya Naito & Togi Makabe (10:36)
 
Super Junior Tag Tournament 2014 Semi Final Match
 
– reDRagon (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) battono Forever Hooligans (Alex Koslov & Rocky Romero) (15:03) e accedono alla finale
 
Eight Man Tag Team Match
 
– CHAOS (Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI) battono Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata & Tomoaki Honma (18:17)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling