PRESHOW

Kosei Fujita vs. Yasutaka Yano finisce in pareggio per Time Limit

Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (NJPW) battono King Tany, Akitoshi Saito & Muhammad Yone (NOAH)

MAIN CARD

CHAOS (Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Hirooki-Goto) & Six Or Nine battono (NJPW) battono Kinya Okada, Yoshiki Inamura, Hajime Ohara, Daiki Inaba & Daisuke Harada (NOAH)


SHO (NJPW) batte Atsushi Kotoge (NOAH)


Stinger (HAYATA & Seiki Yoshioka) (NOAH) battono Bullet Club (Gedo & Taiji Ishimori) (NJPW)


Suzuki-Gun (El Desperado & DOUKI) battono Los Perros Del Mal De japon (YO-HEY & NOSAWA Rongei) (NOAH)


Sugiura-Gun (Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba & Toru Yano) (NOAH) battono Suzuki-Gun (Minoru Suzuki, Taka Michinoku & Taichi) (NJPW)


Go Shiozaki & Masa Kitamiya (NOAH) battono house Of Torture (EVIL & Dick Togo) (NJPW)


Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa (NOAH) battono Suzuki-Gun (Zack Sabre Jr & Yoshinobu Kanemaru) (NJPW)

Los Ingobernables De japon (Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi) (NJPW) battono KONGO (KENOH, Aleja, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya & Tadasuke) (NOAH)


Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi (NJPW) battono Kaito Kiyomiya & Keiji Muto (NOAH)