I risultati del Torneo andati in scena la scorsa settimana a Shimonoseki e Numazu:
 
NOAH Global League 2014 – Day #7
Martedì 28 Ottobre – Shimonoseki, Yamaguchi (Japan)
 
Three Way Match
 
– Junji Tanaka batte Hitoshi Kumano e Mitsuhiro Kitamiya (3:43)
 
Tag Team Match
 
– Cho Kibou-Gun (Hajime Ohara & Kenou) battono Crazy Dynasty (Pesadilla & Super Crazy) (6:24)
 
– Colt Cabana & Mikey Nicholls battono Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. (8:52)
 
Six Man Tag Team Match
 
– BRAVE (Atsushi Kotoge, Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori) battono No Mercy (Daisuke Harada, Genba Hirayanagi & Takashi Sugiura) (8:38)
 
Global League 2014 Block B Match
 
– Quiet Storm [2] batte Mohammed Yone [0] (6:06)
 
Global League 2014 Block B Match
 
– Chris Hero [6] batte Maybach Taniguchi [2] (12:56)
 
Global League 2014 Block A Match
 
– Takeshi Morishima [2] batte Shane Haste [4] (10:09)
 
Global League 2014 Block A Match
 
– Naomichi Marufuji [4] batte Akitoshi Saito [0] (12:01)
 
 
 
NOAH Global League 2014 – Day #8
Giovedì 30 Ottobre – Numazu. shizuoka (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Cho Kibou-Gun (Hajime Ohara & Kenou) battono Hitoshi Kumano & Mitsuhiro Kitamiya (7:29)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Quiet Storm, Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. battono No Mercy (Daisuke Harada, Genba Hirayanagi & Takashi Sugiura) (6:04)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– BRAVE (Atsushi Kotoge, Katsuhiko Nakajima, Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori) battono Crazy Dynasty (Pesadilla & Super Crazy), Colt Cabana & Mikey Nicholls (11:22)
 
Global League 2014 Block B Match
 
– Akitoshi Saito [2] batte Takeshi Morishima [2] (9:01)
 
Global League 2014 Block B Match
 
– Mohammed Yone [2] batte Chris Hero [6] (12:20)
 
Global League 2014 Block A Match
 
– Daisuke Sekimoto [6] batte Shane Haste [4] (12:07)
 
Global League 2014 Block B Match
 
– Maybach Taniguchi [4] batte Yuji Nagata [4] (12:28)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling