I risultati delle prime due giornate dell'annuale Torneo HW della NOAH andate in scena lo scorso Weekend a Tokyo:
 
NOAH "Global League War 2015" – Day #1
Venerdì 16 Ottobre – Tokyo (Japan)
 
– Hajime Ohara batte Shiro Tomoyose (6:38)
 
Ten Man Tag Team Match
 
Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Quiet Storm, Super Crazy & Yoshinari Ogawa battono Akitoshi Saito, Captain NOAH, Genba Hirayanagi, Kenou & Zack Sabre Jr. (11:01)
 
Tag Team Match
 
– Suzuki-gun (Taichi & TAKA Michinoku) battono Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori (7:51)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Suzuki-gun (Killer Elite Squad & Takashi Iizuka (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer)) battono BRAVE (Katsuhiko Nakajima, Maybach Taniguchi & Mohammed Yone) (11:51)
 
Global League War 2015 Block B Match
 
– Shelton Benjamin [2] batte Colt Cabana [0] (10:06)
 
Global League War 2015 Block A Match
 
– Masato Tanaka [2] batte Satoshi Kojima [0] (11:56)
 
Global League War 2015 Block B Match
 
– Minoru Suzuki [2] batte Mitsuhiro Kitamiya [0] (11:07)
 
Global League War 2015 Block A Match
 
– Naomichi Marufuji [2] batte Takashi Sugiura [0] (18:18)
 
 
 
NOAH "Global League War 2015" – Day #2
Sabato 17 Ottobre – Tokyo (Japan)
 
10 Man Tag Team Match
 
– Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hitoshi Kumano, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa battono Captain NOAH, Genba Hirayanagi, Hajime Ohara, Kenou & Shiro Tomoyose (13:10)
 
Three Way Match
 
– Colt Cabana batte Akitoshi Saito e Quiet Storm (5:08)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Naomichi Marufuji, Super Crazy & Zack Sabre Jr. battono Suzuki-gun (Shelton Benjamin, Taichi & TAKA Michinoku) (9:03)
 
Global League War 2015 Block B Match
 
– Katsuhiko Nakajima [2] batte Mitsuhiro Kitamiya [0] (11:03)
 
Global League War 2015 Block B Match
 
– Maybach Taniguchi [2] batte Takashi Iizuka [0] (11:14)
 
Global League War 2015 Block A Match
 
– Davey Boy Smith Jr. [2] batte Lance Archer [0] (13:26)
 
Global League War 2015 Block B Match
 
– Minoru Suzuki [4] batte Mohammed Yone [0] (14:14)
 
Global League War 2015 Block A Match
 
– Takashi Sugiura [2] batte Masato Tanaka [2] (16:17)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling