I risultati della settima giornata dell'annuale torneo Tag team andata in scena lo scorso Giovedì a Nagoya, Aichi:
 
NOAH "Global Tag League 2015" – Day #7
Giovedì 30 Aprile – Nagoya, Aichi (Japan)
 
– Taiji Ishimori batte Hitoshi Kumano (4:18)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– TMDK (Mikey Nicholls & Shane Haste), Captain NOAH & Masashi Aoyagi battono Cho Kibou-Gun (Hajime Ohara, Kenou & Mitsuhiro Kitamiya) & Super Crazy (9:33)
 
Six Man Tag Team Match
 
– No Mercy (Daisuke Harada, Genba Hirayanagi & Takashi Sugiura) battono Chris Hero, Colt Cabana & Jack Gamble (7:54)
 
Global Tag League 2015 Block B Match
 
– Suzuki-gun (Brian Breaker & Shelton Benjamin) [4] battono Mohammed Bombers (Daisuke Ikeda & Mohammed Yone) [6] (5:35)
 
Global Tag League 2015 Block A Match
 
– Team BJW (Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto) [2] battono Cho Kibou-gun (Maybach #2 & Maybach Taniguchi) [0] (10:32)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Atsushi Kotoge, Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. battono Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku) (9:55)
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Suzuki-gun (Davey Boy Smith Jr., Lance Archer, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) battono No Mercy (Akitoshi Saito, Katsuhiko Nakajima, Naomichi Marufuji) & Quiet Storm (10:48)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling