I risultati delle prime due giornate del Torneo andate in scena lo scorso mese:


NOAH “Global Tag League 2016” – Day #1
Giovedì 21 Aprile – Tokyo (Japan)

– Hitoshi Kumano batte Shiro Tomoyose (6:46)

Six Man Tag Team Match

– Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi battono Kaito Kiyomiya, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa (10:27)

Eight Man Tag Team Match

– Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) battono Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Kenou (10:42)

Global Tag League 2016 Match

– Mohammed Yone & Quiet Storm [2] battono Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya [0] (10:42)

Global Tag League 2016 Match

– Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [2] battono TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [0] (15:15)

Global Tag League 2016 Match

– Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [2] battono Naomichi Marufuji & Toru Yano [0] (12:34)

Global Tag League 2016 Match

– Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [2] battono Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [0] (20:51)

 

NOAH Global Tag League 2016

NOAH “Global Tag League 2016” – Day #2
Sabato 23 Aprile – Nagoya, Aichi (Japan)

Tag Team Match

– Captain NOAH & Genba Hirayanagi battono Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose (9:21)

Eight Man Tag Team Match

– Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) battono Hajime Ohara, Hitoshi Kumano, Kenou & Taiji Ishimori (12:17)

Tag Team Match

– TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) battono Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa (10:48)

– Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) battono Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) (7:05)

Global Tag League 2016 Match

– Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [4] battono Mohammed Yone & Quiet Storm [2] (11:18)

Global Tag League 2016 Match

– Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [2] battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [2] (6:55)

Global Tag League 2016 Match

– Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [2] battono Naomichi Marufuji & Toru Yano [0] (17:19)