I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kawasaki, Kanagawa:

NOAH Go Forward #2
Domenica 21 Giugno – Kawasaki, Kanagawa (Japan)

  • Akitoshi Saito vs. Shuhei Taniguchi finisce in Parità per Time Limit (15:00)
  • Rene Dupree batte Mohammed Yone (9:24)

Six Man Tag Team Match

  • Kongo (Hao, Kenou & Nio) battono FULL THROTTLE (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Seiki Yoshioka) (16:05)
  • Daisuke Harada, Tadasuke & YO-HEY battono Stinger (HAYATA & Yoshinari Ogawa) & Kinya Okada (24:48)

GHC Junior Heavyweight Title Match

  • Kotaro Suzuki (c) batte Kaz Hayashi (20:23) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

  • Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya battono Kongo (Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura) (19:13)

Eight Man Tag Team Match

  • Keiji Muto, Masaaki Mochizuki, Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto battono Sugiura-gun (Kazushi Sakuraba, Kendo Kashin, NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura) (20:16)

GHC National Title Match

  • Katsuhiko Nakajima (c) batte Manabu Soya (28:20) e mantiene il Titolo