I risultati dello Show che ha visto l’ultimo Match di Great Muta andato in scena la scorsa Domenica a Yokohama, Kanagawa:

NOAH Great Muta Final “Bye-Bye”
Domenica 22 Gennaio – Yokohama, Kanagawa (Japan)

Tag Team Match
Kongo (Hajime Ohara & Hi69) battono Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka (6:41)
Jungle Kyona & Saori Anou battono Maya Yukihi & Natsu Sumire (13:46)

-Timothy Thatcher batte Masaaki Mochizuki (8:44)

Six Man Tag Team Match
Alejandro, Junta Miyawaki & Yasutaka Yano battono Eita, NOSAWA Rongai & Yoshinari Ogawa by DQ (7:22)
GLG (Anthony Greene, Jack Morris & Jake Lee) battono Daiki Inaba, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura (10:49)

GHC Martial Arts Rules Match
Kazushi Sakuraba batte Hideki Suzuki (w/Timothy Thatcher) per Decisione Arbitrale (10:37)

Six Man Tag Team Match
AMAKUSA, Ninja Mack & Ultimo Dragon (w/Sonny Onoo) battono Dante Leon, Kzy & YO-HEY (11:41)

Eight Man Tag Team Match
El Hijo del Dr. Wagner Jr., Kaito Kiyomiya, Satoshi Kojima & Takashi Sugiura battono Kongo (Katsuhiko Nakajima, Kenoh, Manabu Soya & Masakatsu Funaki (18:36)

Six Man Tag Team Match
Darby Allin, Great Muta & Sting battono AKIRA, Hakushi & Naomichi Marufuji (22:23)