I risultati della giornata conclusiva del Torneo andato in scena lo scorso Sabato a Tokyo:


NOAH NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 – Day #5
Sabato 30 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa battono Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose (6:17)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Andy Dalton & Hitoshi Kumano [2] battono Captain NOAH & Genba Hirayanagi [2] (4:04)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [6] battono El Desperado & Yoshinobu Kanemaru [4] (6:12) e accedono alla finale

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

ACH & Taiji Ishimori [6] battono Hajime Ohara & Kenou [6] (8:24) e accedono alla finale

Eight Man Tag Team Match

Masa Kitamiya, Maybach Taniguchi, Mohammed Yone & Quiet Storm battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka) (14:49)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Final Match

ACH & Taiji Ishimori battono Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) (20:25) e vincono il Torneo

GHC Heavyweight Title Lumberjack Match

Takashi Sugiura batte Go Shiozaki (c) (26:54) e diventa Nuovo Campione!!!