I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kawasaki, Kanagawa:

NOAH Stay Together Muta Fantasia
Domenica 10 Maggio – Kawasaki, Kanagawa (Japan)

  • Daisuke Harada batte Kinya Okada (5:50)

Tag Team Match

  • Stinger (Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki) battono Sugiura-gun (Hajime Ohara & Seiki Yoshioka) (12:17)

Six Man Tag Team Match

  • Kongoh (Kenou, Manabu Soya & Masa Kitamiya) battono Katsuhiko Nakajima, Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi (12:02)
  • Kaito Kiyomiya batte Hao (11:37)

GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match (Decision Match)

  • RATEL’S (Tadasuke & YO-HEY) vs. Stinger (HAYATA & Yoshinari Ogawa) finisce in Double Count Out (3:02), il titolo non viene riassegnato

GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match (Decision Match)

  • Stinger (HAYATA & Yoshinari Ogawa) battono RATEL’S (Tadasuke & YO-HEY) (16:29) e diventano Nuovi Campioni!!!

Tag Team Match

  • Great Muta & Marufuji battono Kazushi Sakuraba & Masaaki Mochizuki (21:00)