I risultati del primo Show del 2024 della NOAH andato in scena a Tokyo:

NOAH The New Year 2024
Martedì 2 Gennaio – Tokyo (Japan)

 • Yu Owada batte Taishi Ozawa (5:24)
 • Eight Man Tag Team Match
  Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Super Crazy & Terry Yaki battono Akitoshi Saito, Hajime Ohara, Hi69 & Kai Fujimura (7:22)
 • GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Three Way Elimination Match
  GLG (Tadasuke & YO-HEY) battono Alpha Wolf & Dragon Bane (c) e Alejandro & Ninja Mack (12:24) e diventano Nuovi Campioni!! Ordine di eliminazioni:
  -YO-HEY batte Ninja Mack (8:48)
  -YO-HEY batte Dragon Bane (3:36)
 • Six Man Tag Team Match
  GLG (Anthony Greene, Jack Morris & Jake Lee) battono El Hijo del Dr. Wagner Jr., Titus Alexander & Vinnie Massaro (9:44)
 • Tomohiro Ishii batte Masa Kitamiya (15:04)
 • Go Shiozaki batte Satoshi Kojima (13:56)
 • Tag Team Match
  Luminous (Haruka Umesaki & Miyuki Takase) battono Great Sakuya & Nagisa Nozaki by DQ (13:46)
 • Takashi Sugiura batte Ulka Sasaki (11:02)
 • Tag Team Match
  Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. battono HAYATA & Hiroshi Tanahashi (17:36)
 • GHC Junior Heavyweight Title Match
  Daga (c) batte Eita (13:00) e mantiene il Titolo
 • Twelve Man Tag Team Elimination Match
  Daiki Inaba, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Ryohei Oiwa, Shota Umino & Shuji Kondo battono House Of Torture (Dick Togo, EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) (26:14), Ordine di eliminazioni
  -SHO elimina Junta Miyawaki (4:14)
  -Shuji Kondo elimina SHO (11:45)
  -Yoshinobu Kanemaru elimina Shuji Kondo (12:45)
  -Yoshinobu Kanemaru elimina Daiki Inaba (13:38)
  -Shota Umino elimina Yoshinobu Kanemaru (14:45)
  -Shota Umino elimina Dick Togo (16:30)
  -Shota Umino & Ren Narita si eliminano a vicenda (17:50)
  -Yujiro Takahashi elimina Ryohei Oiwa (20:40)
  -Kaito Kiyomiya elimina Yujiro Takahashi (22:05)
  -Kaito Kiyomiya elimina EVIL (26:14)
 • GHC Heavyweight Title Match
  Kenoh (c) batte Manabu Soya (28:36) e mantiene il Titolo
 • Kota Ibushi batte Naomichi Marufuji (33:26)