I risultati dello show andato in scena Mercoledì a Tokyo:


NOAH “The Second Navigation Tour 2016”
Mercoledì 24 Febbraio -Tokyo (Japan)

– Hitoshi Kumano batte Kaito Kiyomiya (4:56)

Six Man Tag Team Match

– Akitoshi Saito, Hajime Ohara & Kenou battono Captain NOAH, Genba Hirayanagi & Quiet Storm (9:01)

– Atsushi Kotoge, Daisuke Harada & Yoshinari Ogawa battono Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku) (6:51)

Tag Team Match

– Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Iizuka) battono Mitsuhiro Kitamiya & Mohammed Yone (10:23)

Six Man Tag Team Match

– Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Naomichi Marufuji battono Suzuki-gun [Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer)& Takashi Sugiura] (14:02)

GHC Junior Heavyweight Title Match

– Yoshinobu Kanemaru batte Taiji Ishimori (c) (17:36) e diventa Nuovo Campione !!!

– Katsuhiko Nakajima batte Minoru Suzuki (25:51)