I risultati dello Show andato in scena Domenica a Tokyo:


OZ Academy “The Wizard Of Oz 2016”
Domenica 10 Gennaio – Tokyo (Japan)

– Yumi Ohka batte Hikaru Shida (11:38)

Six Man Tag Team Match

– Aja Kong, Dynamite Kansai & Rina Yamashita battono AKINO, Kagetsu & Kaho Kobayashi (19:53)

– Mayumi Ozaki batte Aoi Kizuki (10:35)

Tag Team Match

– Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki battono Hiroyo Matsumoto & Manami Toyota (13:10)

OZ Academy Openweight Title Match (Referee: Mio Shirai)

– Sonoko Kato (c) batte Arisa Nakajima (14:05) e mantiene il Titolo