I risultati dello Show tributi alla lottatrice Narumiya in scena Venerdì a Tokyo:


REINA Maki Narumiya Thank You For All
Venerdì 25 Marzo – Tokyo (Japan)

Eight Man Tag Team Match

– Buffalo, Maki Narumiya, Mineo Fujita & Syuri battono Gabaiji-chan, Hikaru Shida, Toru Owashi & Yako Fujigasaki (8:07)

Tag Team Match

– Black Cat & Chon Shiryu battono Haruka Kato & Koharu Hinata (10:57)

– Natsumi Maki & Saori Anou battono Maika Ozaki & Tae Honma (10:26)

Six Man Tag Team Match

– Aoi Kizuki, Mari Sakamoto & Rina Yamashita battono Hanako Nakamori, Ryo Mizunami & Yuina Onasaka (10:49)

Mexican National Women’s Title Match

– Zeuxis (c) batte La Silueta (12:08) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– Maki Narumiya & Syuri battono Maya Yukihi & Risa Sera (16:39)

– Nanae Takahashi batte Konami (9:55)

REINA World Women’s Title Match

– Makoto batte Tsukasa Fujimoto (c) (9:20) e diventa Nuovo Campione !!!